Mitä on lihasstimulaatio koiran terapiassa

09.07.2024

EMS tai NEMS terapia =elektromyostimulaatio, jolla saadaan aikaan lihaksen supistuminen

Pää käyttötarkoitus on lihasten aktivointi.  Näitä tilanteita voivat  aiheutaa koiralla( tai ihmisellä)olla välevytyrä, selkäydininfarkti, murtumat, leikkaukset tai kipsaus. Hermontoiminta voi häriintyä kun sitä painaa joku( kipsi/sidos), tai se on ylivenyttynyt( vääntymävamma, roikkumaan jääminen) tai sitä on jokin"nirhannut"( leikkaus tai murtunut luu).Se on tehokkain akuutissa vaiheessa, silloin kun lihaksen hermoutus on tavalla tai toisella heikentynyt tai vauroitunut

Hermolla on kuitenkin hyvä taipumus parantua mutta se vaatii aikaa. Kukaan ei tiedä etukäteen kuinka hyvin hermo toipuu. Pyyhettä ei kuitenkaan ole syytä heittää kehään. Toipumisen aikana pyritään ylläpitämään lihaksen toimintakykyä. Ellei aktiivista liikettä ole silloin tarvitaan ehdottomasti EMS stimulaatiota. Sillä estetää lihasta surkastusmasta kokonaan. Sen voi yhdistää myös alkavaan lihastoimintaa ja käyttää aktiivisen harjoittelun tukena kun lihastoiminta alkaa kuntoutuksen myötä palautua.

Käyttö vaatii AINA asiantuntijan ohjauksen eläinfysioterapeutin toimesta. Laitteen voi vuokrata häneltä tai ostaa laite omaksi.

(www.wellnessstore.fi/EMSlaitteet)